четвер, 12 листопада 2015 р.

Український алфавіт отримав офіційну транслітерацію латиницею. Таблиця


Версія для друкуКоментарі125

01.02.2010
Кабінет міністрів України постановою від 27 січня затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.
Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).
Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).
Відтепер буквосполучення "зг" офіційно передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж".
Що ж стосується м'якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.
Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.
Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею
Український алфавітЛатиницяПозиція у словіПриклади написання
українською мовоюлатиницею
Аа Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
БбBb Борщагівка
Борисенко
Borshchahivkа
Borysenko
ВвVv Вінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr
ГгHh Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
ҐґGg Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
ДдDd Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
Ее Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
ЄєYe
ie
на початку слова
в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп'є
Yenakiieve
Haievych
Koropie
ЖжZh zh Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
ЗзZz Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
ИиYy Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
ІіIi Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
ЇїYi
i
на початку слова
в інших позиціях
Їжакевич
Кадиївка
Мар'їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine
ЙйY
i
на початку слова
в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii
КкKk Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
ЛлLl Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
МмMm Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
НнNn Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliіa
ОоOo Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
ПпPp Полтава
Петро
Poltava
Petro
РрRr Решетилівка
Рибчинськй
Reshetylivka
Rybchynskyi
СсSs Суми
Соломія
Sumy
Solomiia
ТтTt Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots
УуUu Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
ФфFf Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
ХхKh kh Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
ЦцTs ts Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
ЧчCh ch Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
ШшSh sh Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
ЩщShch shch Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
     
ЮюYu
іu
на початку слова
в інших позиціях
Юрій
Корюківка
Yurii
Koriukivka
ЯяYa
ia
на початку слова
в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам'янка
Феодосія
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia
_________http://life.pravda.com.ua/person/2010/02/1/38791/