пʼятниця, 1 травня 2015 р.

БЛАНК-ЗАЯВКА Подготовка к проведению городских сборов общественных организаций.

БЛАНК-ЗАЯВКА
№ ___ від ___________ 2015 р.
Управлінню внутрішньої політики Дніпропетровськоі міськради, Ініціативній групі з підготовки загальних зборів громадських організацій по обранню представницького органу при Дніпропетровській міськраді
Повідомляємо, що участь у загальних зборах громадських організацій, що) відбудеться 15 травня 2015 року візьмуть уповноважені представники ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) ,
повна назва ГО не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в загальних зборах ГО по обранню представницького органу при Дніпропетровській міськраді.
До заяви додаються:
• 1. Лист організаціі про участь в загальних зборах та делегування не більше 3-х делегатів
• 2. Копії документів про легалізацію організаціі в юстиціі (свідоцтово, виписка з Держреєстру).
• 3.Копія першоі та другої сторінок Статуту (Положення громадськоі організаціі).
Підпис, прізвище, ім’я, по-батькові керівника ГО
М.П. (за наявності)