пʼятниця, 28 вересня 2012 р.

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

Анатолій Понономарьов
Поняття етнічності. Етнографія слов'яно-української стародавності.
Етнографія давньоруських племен. Етнічність історично-етнографічних регіонів.
Формування національного складу населення. Історія етнічності національних
культур. Етнічні характеристики історії українців. Культура соціально-побутових
відносин. Система традиційних взаємин. Традиційні норми поведінки і дозвілля.
Традиції народної матеріальної культури. Матеріальна культура в системі
звичаїв та обрядів. Додаток: Хронологія головних етнічних подій в Україні.
Анатолій Понономарьов
Обрії етнічної історії. Етнічність українців. Типологія історико-етнографічного районування України. Етнографічні групи українців. Етнорегіональна й національна символіка. Склад і розселення українців. Шлюбні стосунки. Родина. Гостинність, вітання й шанування. Традиційна обрядовість. Вірування й повір'я.
Галина Лозко
Етногенетичні процеси в Україні. Антропологічні типи українців. Етнічні та
гeографічні назви української зeмлі. Генеза української національної мови.
Національний характер українців. Етнографічне районування України.

Сергій Чорний
У довіднику показано національний склад України (у сучасних межах) у 1897-1989 рр. Етнічна структура подана у межах адміністративних одиниць, які існували в Україні протягом XX ст. У своїй праці автор використав дані переписів населення сучасної території України, які провадилися у 1897 р. у Росії, 1900 р. - в Австро-Угорщині, 1930 р. - у Чехословаччині та Румунії, 1931 р. - у Польщі, 1959 і 1989 рр. - у СРСР.
Ілюстрований етнографічний довідник. Ця книга — своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців. Стислі, але ємкі відомості про забуті способи ведення господарства, хатнє начиння, народну моду, кулінарію, медицину, звичаї та обряди, демонологію тощо розміщені за зручним для читача тематично-абетковим принципом і супроводжуються оригінальними ілюстраціями. Для етнографів, істориків, мистетвознавців, фольклористів, усіх, хто прагне відродити національну спадщину.
Українські етнічні
землі поза межами України:
-------------------------------------------
Олександер Шокало
УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ
Іван Щерба, Ліліяна Яремкевич
ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З НАДСЯННЯ
В 1944-1947 РОКАХ У СПОГАДАХ САМИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Юрiй Гаврилюк
БЕРЕСТЕЙЩИНА - РЕГІОН В ЛАБЕТАХ ГЕОПОЛІТИКИ
Юрій Гаврилюк
УКРАЇНЦІ І БІЛОPУСЬКА ПРОБЛЕМА НА ПІДЛЯШШІ. Міфи і факти.
Юрій Гаврилюк
ПІВНІЧНЕ ПІДЛЯШШЯ - ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСТВА
Лариса Лукашенко
ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАГРАНИЧЧЯ: БЕРЕСТЕЙЩИНА ТА ПІДЛЯШШЯ
Григорій Купріянович, Микола Рошенко
ХОЛМЩИНА - МИНУВШИНА І ТЕПЕРІШНІСТЬ
Віктор Вишневський, Ігор Сапожнiков
НАЩАДКИ ЗАПОРОЖЦІВ ЗА ДУНАЄМ
Олекса Лівінський
УКРАЇНСЬКА МЕНШИНА В РУМУНІЇ ЗНИКАЄ
М. Тернавський
ФОЛЬКЛОР ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ
ЕТНІЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ КУБАНСЬКИХ КОЗАКІВ
Віктор Чумаченко
УКРАЇНЦІ КУБАНІ: «ТЕРНИСТИМИ ШЛЯХАМИ»
ЧЕРЕЗ СТОРІЧЧЯ (1792-1920 рр.)
Юрій Лоза
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ЕТНІЧНА МЕЖА І
СУЧАСНІ КОРДОНИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ
Українська діаспора:
---------------------------------
Василь Верига
УКРАЇНЦІ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
початки української діаспори (до 1914 р.)
Михайло Винницький
УКРАЇНА І ДІАСПОРА – ПРОЦЕС
ФОРМУВАННЯ “СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА”
Віталій Макар
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ
У ПОЛІЕТНІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАНАДИ
В'ячеслав Чорномаз
УКРАЇНЦІ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ (1883-1922)
М. Андрусяк
ДЕРЖАВНІ ЗМАГАННЯ УКРАЇНЦІВ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ В 1917-1920 рр.
І. Світ
УКРАЇНСЬКИЙ ШТАБ У ВЛАДИВОСТОЦІ
зі спогадів про український рух на Далекому Сході
Анатолій Михайленко
ЗА ЕКВАТОР, ДО УКРАЇНЦІВ...
подорожні нотатки про українців Австралії
Регіони України:
--------------------------
В. Січинський
КРИМ: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
М.С. Регушевський
УКРАЇНСЬКI ТОПОНIМИ В КРИМУ
Етнографічні групи українців:
----------------------------------------------
Володимир Горленко
ЛИТВИНИ ПІВНОЧІ УКРАЇНИ - ЙМОВІРНИЙ УЛАМОК
НАЩАДКІВ ПЛЕМЕНІ ЛІТОПИСНИХ СІВЕРЯН
Кількість українців:
-------------------------------
СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ У СВІТІ?
(за матеріалами 1-го Всесвітнього Форуму Українців)
В.О. Романцов, О.В. Шеремета
НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
ЗА ЧАСІВ КОЛИШНЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (1939-1989 рр.)
Етнопсихологічні характеристики українців:
---------------------------------------------------------------------
Володимир Антонович
ТРИ НАЦІОНАЛЬНІ ТИПИ НАРОДНІ
Олександер Кульчицький
РИСИ ХАРАКТЕРОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Михайло Красиков
ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ СЛОБОЖАНСЬКОГО СЕЛЯНИНА
Наталя Крутенко
УКРАЇНСЬКІ ОБЕРЕГИ: традиції і сучасність
Ольга Макара
КОЛІЗІЇ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ
на прикладі "християнського атеїзму" Т.Г. Шевченка
Юрій Фігурний
АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Українська релігійність:
--------------------------------------
Лідія Мандич
ДВОВІР'Я ЯК ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНА ОСОБЛИВІСТЬ
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ'Я
Віра Мельник
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РЕЛІГІЙНОСТІ
ТА ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК УКРАЇНЦІВ
Культура українців:
-------------------------------
Л. Орел
З ІСТОРІЇ ЧУМАКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Андрій Горняткевич
КОБЗА ЧИ БАНДУРА? до історії питання
Данило Щербаківський
УКРАЇНСЬКІ КИЛИМИ
Ономастика:
---------------------
В'ячеслав Васильченко
УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА
Центральноукраїнський. Нижньодніпровський.
Волинський. Карпатський. Деснянський.
Бойко та бойкиня. Гуцулка. Лемко. Поліщук.
Русин Закарпаття. Литвинка Сіверщини.
Закарпатці: гуцул і долиняни. Буковинці. Покутяни. Наддністряни. Подоляни із Західного Поділля. Подолянин із Східного Поділля. Наддніпрянин. Наддніпрянки. Черкащани. Чернігівчани. Жінки з Прикарпаття. Степовик. Слобожани. Полісянка.
 Етнографічна карта України   (В. Кубійович - М. Кульчицький, 1949 р.)
Розселення українців на широкій території колишнього СРСР поза Україною:
Європейська Росія, балтійські країни, Молдова, Білорусь, Сибір, Далекий Схід,
Середня Азія; а також по окремих регіонах і областях; українські етнічні землі
в Росії. За станом на 1897, 1926, 1970, 1989 рр.
Національні легенди, народні прикмети,
прислів'я та приказки, байки
Український Центр Народної Культури
Найдавніша людність території України (за даними антропології). Антропологічні
особливості давнього населення території України (доба раннього заліза —
пізнє середньовіччя). Антропологічний склад українського народу.
Книжка відомого українського журналіста Віталія Карпенка присвячена життю і проблемам Української діаспори ближнього зарубіжжя. Перед читачем постануть картини життя українців у Казахстані, куди одних заслано як "ворогів народу" за сталінського деспотизму, інші мобілізовані комуністичною романтикою освоєння цілини та комсомольських будов. Та всіх об'єднує одна материзна, одна українська земля, приналежність до одного народу.
Етнографія, історія, роль в етногенезі української нації.
Все про Лемків і Лемківщину - споконвічну українську етнічну
землю. Акція "Вісла". Лемки в Україні. Лемки в Польщі і в цілім світі. Лемківська говірка, матеріали по-лемківськи, лемківський словничок. Теперішня лемківська література. Мова, культура, історія. Мапи. Музика. Спомини і теперішнє життя на Лемківщині. Індекс лемківських сел і містечок, де до 1945 року проживали Лемки. Документи. 3-мовна сторінка: польскою, англійською, українською і лемківською мовами.
Сьогодні в Україні продається-купується чимало культурних цінностей. Музеї, на превеликий жаль, через фінансову скруту не купують зовсім або купують одиничні екземпляри. Тільки одиниці серед сучасніших музейних менеджерів знаходять меценатів або підтримують створення Товариств друзів музею, які допомагають у поповненні фондів. Проте шириться коло приватних збирачів - і це відрадний історичний момент. Майбутнє їхнє не виглядає ясним і чітким через несприйняття їх державною культурною політикою як прогресивного чинника. Але це вже не причина, аби не цікавитись минулим і культурою тих часів, аби не прикрасити свій будинок гарними історичними речами, аби не купувати прекрасну ікону або наївну картинку чи то для збереження речей, чи то для збагачення господаря... РОДОВІД також має свою невелику збірку давніх речей.