понеділок, 8 липня 2013 р.

ГО що не зробили це до 1.7.2013 поза законом?


Громадським організаціям, що були утворені до 1 січня 2013 року шляхом повідомлення, новим Законом України “Про громадські об’єднання” надано півроку для приведення в відповідність до нормативних нововведень деяких своїх документів.
По-перше, чого не треба робити таким НУО. Їм не треба проходити перереєстрацію або повторно подавати документи про утворення шляхом повідомлення [1, п. 4 розділу V]. Їм не треба приводити в відповідність до ст. 10 нового закону назву організації [1, п. 5 розділу V]. Їм не треба, як і раніше, реєструвати Статут або зміни до нього (якщо такий прийнято), а також зміни в складі керівних або інших органів (якщо такі утворені й обрані). Але стосовно останнього з’явилася одна особливість, про що треба зазначити окремо.
По-друге, що треба зробити НУО, утвореним шляхом повідомлення. Протягом перших шести місяців 2013 року реєстраційні справи (пакет документів у органах юстиції) таких організацій мають бути передані в ті місцеві органи юстиції, що наразі стали уповноваженими органами з питань реєстрації громадських об’єднань. Вимоги про саме піврічний строк передачі документів прямо не встановлено нововведеннями [1], але він випливає з того, що “старі” органи втратили повноваження з питань реєстрації громадських організацій (з питань внесення змін до статутних документів, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів тощо) [4], а певні дії (про які йдеться далі) треба здійснити до 1 липня вже з “новими” підрозділами юстиції. Тож, перелік органів, що сьогодні здійснюють реєстраційні дії, змінився [4]. Якщо раніше ними були, наприклад, Головні управління юстиції в областях, виконкоми сільських, селищних і міських рад, то тепер ними є виключно районні, міські, міськрайонні управління юстиції. Важливо, що процес передачі справ не є миттєвим. Якщо виконкоми органів місцевого самоврядування вже мали передати справи до відповідних управлінь юстиції [1, п. 12 розділу V], то пакети з облюстів перейдуть на місця за два роки [1, п. 10 розділу V]. Для прискорення процесу, що може бути викликано будь-якою реєстраційною причиною (зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміни місцезнаходження), треба звернутися до ГУ юстиції в області з заявою про передачу справи [1, п. 10 розділу V; 5]. Вимоги до оформлення такої заяви не регламентовані. Не допускається вимагання інших документів. Протягом трьох робочих днів з дня надходження останньої справа громадської організації буде передана “новому” уповноваженому органу з питань реєстрації за місцезнаходженням організації (у місто чи на район) [1, п. 10 розділу V].
Також протягом півроку громадська організація, створена шляхом повідомлення, має визначитися з особою або особами, які матимуть право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою й іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження [1, п. 13 розділу V; 2]. Така особа або особи також скорочено називаються особами, уповноваженими представляти громадське об’єднання [1, ст. 9]. Це новація Закону, продиктована запропонованою можливістю таких організацій не мати керівних органів і Статуту, що регламентував би їхні повноваження. Хто має бути цією особою – НУО вирішує самостійно. До 1 липня 2013 року громадська організація має подати відомості про таку особу (осіб) до уповноваженого органу з питань реєстрації [2; 1, п. 13 розділу V], що має на сьогодні повноваження приймати такі документи. Тобто подати їх треба вже до “нового” органу, бо “старий” уже не має прав розглядати реєстраційні запити. Подання має складатися з двох документів: власне відомостей і згоди особи бути уповноваженою [1, п. 13 розділу V]. Вимоги до перших регламентовані Законом і передбачають наявність наступної інформації [1, п. 3 частини другої ст. 16]:
  • прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);
  • дати народження;
  • контактного номера телефону;
  • інших засобів зв’язку.
Вимоги до оформлення письмової згоди не регламентовані. Не допускається вимагання інших документів (копії паспорта, ідентифікаційного коду, рішення організації про визначення/обрання уповноваженої особи) [3, С. 9].
В подальшому організація має надавати такі відомості по такій же процедурі в разі зміни особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання [3, С. 9].
Фото – С. Захарченков

1 – Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI // Офіційний вісник України – від 27.04.2012 № 30. – стор. 26, стаття 1097
2 – До уваги громадських організацій легалізованих шляхом повідомлення про заснування до 01 січня 2013: роз’яснення ГУ юстиції в Харківській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://justic.kh.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=484&Itemid=196
3 – На допомогу керівнику громадського об’єднання: методична пам’ятка / А.І. Делятинчук, Г.М. Фіріщак. – Рахівське районне управління юстиції, 2013 – 12 с.
4 – Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012 №1843/5 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 №2101/22413) // Офіційний вісник України – від 28.12.2012 № 97. – стор. 392, стаття 3953
5 – Повідомлення, щодо зміни порядку реєстрації Громадських організації: роз’яснення ГУ юстиції в Харківській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://justic.kh.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=458:2013-01-03-15-51-22&catid=34:2010-08-18-11-13-28&Itemid=67