неділя, 16 грудня 2012 р.

Презентація книги Андрія Сапеляка та Оксани Сапеляк

438

Сапеляк Андрій

Спогади владики-місіонера

Інститут народознавства НАН України 2011 р. 200 ст. т 

Спогади єпископа Андрія Сапеляка — роздуми збагаченої досвідом релігійно-церковної і громадської діяльності на педагогічній ниві в Італії, на епохальному Другому Ватиканському Соборі, в Аргентині та Україні великого патріота, місіонера, — про Христову Церкву, їїрольу формуванні і збереженні національно-релігійної ідентичності українського народу в боротьбі за незалежність і соборність Батьківщини. Для істориків, священиків, етнологів, студентів, широкого кола читачів.

  Сапеляк, О. Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний аспект [Текст] / О.Сапеляк. – Львів : Червона Калина, 2008. – 286 с.
  На значному джерельному та фактологічному матеріялі досліджується етнічна група українського походження в Арґентіні. Простежуються етапи та виявляються форми, яких набув процес культурної адаптації українських емігрантів кінця XIX- поч. ХХст. Аналізуються проблеми входження українців у арґентінське суспільство, зміни самоідентифікації українців, занурених у іноетнічне середовище. Висвітлюються механізми міжпоколінної трансмісії традицій української культури, інституційні та неформальні шляхи передачіукраїнськости, питання функціонування етнічних груп в поліетнічному соціумі, соціяльно-лсихологїчнї механізми еміграції та репатріації, сучасний стан зв 'язків між арґентінцямн українського походження та Україною.
Для етнологів, істориків, політологів, викладачів та студентів вузів, широкого загалу поцінувачів української культури та науки..

        

Сапеляк Оксана

Параґвайці українського походження: церковно-громадське життя

Інститут народознавства НАН України 2011 р. 160 ст. 

http://knygy.com.ua/index.php?productID=9789660260191

Монографічне дослідження Оксани Сапеляк "Параґвайці українського походження: церковно-громадське життя" — перша наукова праця про українську спільноту в Параґваї. У цій південноамериканській країні українська громада монолітна, зорганізована, одна з найавторитетніших етнічних груп (нарівні з німецькою), У роботі розглядаються важливі проблеми релігійної та етнічної ідентичності спільноти, міжконфесійні стосунки, спростовується чимало стереотипів, що утвердилися в науці та свідомості загалу щодо української діаспори. На базі великого фактажу аналізуються духовні зв'язки української еміграції з її історичною Вітчизною. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту народознавства НАН України.


Сапеляк


 Сапеляк, О. Етнографічні студії в НТШ (1898-1939 рр.) [Текст]/ О.Сапеляк. – Львів : Червона Калина, 2000. – 208 с.
  Монографія про роль Наукового товариства імені Шевченка в організації етнологічних студій в Україні з кінця XIX — до часу його розпуску на початку 1940 року.
Розрахована на етнологів, істориків та широкий загал поцінувачів історії української науки та культури.http://www.library.tnpu.edu.ua/presents/2011/66-individuals11/176-galagan.html

http://www.library.tnpu.edu.ua/presents/2011/66-individuals11/176-galagan.html